Friday, May 5th, 2017

(no subject)

Friday, May 5th, 2017 12:29 am
maarbolet: (Default)
 
קיבלנו מהמשטרה: שימו לב מחר יפורסם לציבור!!!!
התראה חשובה מאד= ווצאפ

דחוף !!!

מומלץ להעביר לתושבים :
יש איזו הודעה שרצה בווטס אפ בכל הקבוצות שמבקשים להיכנס ללינקים ולהגיב על סקר, האם ישראל מבצעת פשעי מלחמה? בשום פנים ואופן לא להיכנס ללינק שמצורף. מחר אתם בטח תקבלו. זה כבר רץ בכל הקבוצות. לא להיכנס ללינק!!!!!! זה טריק שלהם!!!
העבירו-
לא להיכנס לקישור.. בדיוק עכשיו דיבר האלוף אלמוז שלא לענות למיילים ולקישורים של אל גזירה שלהם...הם ישתלטו לכם על הפלאפון ועל המספר שלכם.
נא להעביר הלאה....

אבי כהן
מפיק ראשי
חדשות ערוץ 1
052-6000-123

avic10@gmail.com

חברים בדוק מגורמי ביטחון.
נא ליידע אנשיכם.
 

(no subject)

Friday, May 5th, 2017 03:49 pm
maarbolet: (симитка)
 
Всем-всем-всем Шабат ШАЛОМ!!